Jakim badaniom laboratoryjnym poddaje się stal przemysłową?

Laboratoryjne badania stali przemysłowej mają na celu sprawdzenie zgodności danego gatunku stali z ogólnie przyjętymi normami jakościowymi, które określają, jaki powinien być udział pierwiastków w składzie całkowitym metalu. Badania zweryfikują przede wszystkim, czy zawartość węgla w określonej próbce stali nie przekracza 2%, czyli czy stal nie charakteryzuje się zbytnią twardością. Badania laboratoryjne to przede wszystkim badania nieniszczące. Jednym z podstawowych badań jest Pozytywna Identyfikacja Materiałów, w skrócie PIM, przeprowadzana przy użyciu spektrometru. Sprawdź, na czym dokładnie polega.

Jak przeprowadza się badanie PMI?

Badanie PMI jest dokładne oraz szybkie. Przeprowadza się je przy użyciu specjalistycznego sprzętu, jakim jest spektrometr, umożliwiający wykonanie precyzyjnej analizy wielopierwiastkowej. Analizatory urządzenia wyposażone zostały w biblioteki kalibracyjne, przystosowane do poszczególnych grup pierwiastków stali. Działanie spektrometru polega na odparowywaniu, a następnie wzbudzaniu materiału za pomocą iskry elektrycznej. Skład stali jest następnie ustalany na podstawie dokładniej obserwacji emitowanego promieniowania elektromagnetycznego. Dzięki swoim właściwościom spektrometr pozwala na odróżnienie gatunków stali nisko i wysokowęglowych.

Jakie inne badania laboratoryjne stali przemysłowej można wyróżnić?

Do laboratoryjnych badań stali przemysłowej zalicza się także badanie pęknięć po procedurze cząstek magnetycznych w celu sprawdzenia wad powierzchniowych, badanie powierzchni materiałów niemagnetycznych po procedurze penetracji, a także badanie ultradźwiękowe w celu sprawdzenia głębszych defektów. Stal przemysłową poddać możemy próbie wiroprądowej, zdemagnetyzować ją za pomocą prądu stałego oraz przemiennego. Nasze laboratorium oferuje ponadto badania fizyczne, mechaniczne i technologiczne stali, badania składu chemicznego, a także badania udarnościowe.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej hurtowni stali. Oprócz przeprowadzania badań zajmujemy się również magazynowaniem i dystrybucją wielu gatunków prętów stalowych okrągłych oraz stopowych.

Praca przy stali