Różnice między prętem ciągnionym a walcowanym

Stalowe elementy to składniki wielu konstrukcji wykorzystywanych w trakcie budowy domów, budynków użytkowych, dróg i mostów, ale również w przemyśle i wytwórstwie mebli i sprzętów. Pręty to jeden z najczęściej używanych produktów, który może powstać przy wykorzystaniu dwóch najpopularniejszych metod obróbki stali: walcowania lub ciągnienia. Na czym polegają różnice między tymi technikami i samymi prętami.

Techniki produkcji prętów – charakterystyka

Producenci stalowych elementów oferują artykuły powstałe przy użyciu różnych metod i technik obróbki stali. W przypadku prętów ze stali do najpopularniejszych metod wytwarzania należy ciągnienie i walcowanie. Ciągnienie prętów polega na wydłużaniu stali, zazwyczaj na zimno, co zmniejsza ich średnicę. Ta technika powoduje, że otrzymany produkt jest nieco mniej elastyczny, co ma znaczenie w późniejszym jego użytkowaniu.

Technika walcowania prętów ma zastosowanie, gdy ciągnienie jest zbyt mało precyzyjne lub znaczenie ma wytrzymałość gotowego produktu. Może ona przebiegać zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach, polega na ingerencji w strukturę stali. Walcowanie prętów na zimno pozwala na uzyskanie gładszej powierzchni produktu. Walcowanie prętów na gorąco zalecane jest tam, gdzie istotne jest uzyskanie powtarzalnych elementów.

Pręt ciągniony a walcowany – różnica

Do wytwarzania prętów potrzebny jest odpowiedni park maszyn oraz wiedza i doświadczenie ich operatorów. Pręty powstałe przy użyciu tych dwóch metod różnią się jednak od siebie i oferują inne parametry, więc pod tym względem sposób ich produkcji jest bardzo istotny, o czym powinni pamiętać użytkownicy tych stalowych wyrobów.

Pręty walcowane są mniej twarde, ale cechują się większą sprężystością. Są przez to postrzegane jako mniej wytrzymałe niż sama stal. Produkuje się je za to o wiele szybciej i wykorzystuje np. do produkcji wózków dziecięcych czy żyrandoli. Pręty ciągnione są wytrzymałe tak jak stal, znajdują zastosowanie na budowie, w zbrojeniu betonu czy przy budowie maszyn.

Stos prętów ciągnionych